Gratis levering fra 149€

Yachticon lynlåsspray 50ml

€9,95
Grundpris€199,00 / l
inkl. moms Forsendelse beregnes ved kassen.

Varenummer: 1.0701.12987.00000

Beskrivelse

Lynlåse bliver gjort lette at bruge igen,
en gentagen fastklemning forhindres. Hjælper mod
Knirken. Gør fastsiddende dele bevægelige igen.

 

Sikkerhedsoplysninger

Signaturord
Fare
Advarsler om fysiske farer
H222 Ekstremt brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk: Kan sprænges ved opvarmning.
Advarsler om sundhedsfarer
H315 Forårsager hudirritation.
H336 Kan forårsage døsighed og svimmelhed.
Advarsler om miljøfarer
H411 Giftig for vandorganismer, med langvarig virkning.
Sikkerhedsanvisninger
Generelt
P102 Må ikke komme i hænderne på børn.
Forebyggelse
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild samt andre
Hold tændkilder væk. Ingen rygning.
P211 Må ikke sprøjtes mod åben ild eller anden antændelseskilde.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261 Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/damp/aerosol.
P262 Må ikke komme i øjnene, på huden eller på tøjet.
P271 Bruges kun udendørs eller i godt ventilerede rum.
P273 Undgå udledning til miljøet.
Reaktion
P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P304 + P340 VED INDÅNDING: Bring personen ud i frisk luft og sørg for uhindret vejrtrækning
bekymre.
P312 Ved ubehag ring til GIFTINFORMATIONSCENTRET/læge.
P362 + P364 Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.
P391 Opsamle spildte mængder.
Opbevaring
P410 + P412 Beskyt mod sollys og udsæt ikke for temperaturer over 50 °C.
Bortskaffelse
P501 Indhold/beholder skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.


GHS02GHS07GHS09

Details

Materialzusammensetzung

Pflegetipps

Betaling og forsendelse

Betalingsmetoder

 • American Express
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Klarna
 • Maestro
 • Mastercard
 • PayPal
 • Shop Pay
 • Union Pay
 • Visa

Dine betalingsoplysninger behandles på en sikker måde. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har ingen adgang til dine kreditkortoplysninger.

Forsendelsesinformationer

Lynforsendelse. Alle bestillinger, der afgives før kl. 12, sendes samme dag.

Vi opkræver et fast gebyr på EUR 6,90 pr. bestilling for ordrer under EUR 149. Vi tilbyder ikke længere forsendelses- og betalingsmetoden efterkrav på grund af den nye EU-forordning.

Fra en vareværdi på EUR 149 er leveringen inden for Tyskland gratis.

Du har 30 dages gratis returret hos os.

Forsendelsesinformationer

Returoplysninger

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
 • Af sejlere for sejlere

  Født ud af en livslang passion for sejlads, kombinerer Crazy4sailing tradition og innovation i hver fiber af deres sejltøj.

 • Designet med kærlighed

  Stilfuldt sejltøj, der kombinerer funktionalitet med elegance – til ethvert eventyr på og uden for vandet.

 • Garanteret kvalitet

  Hvert stykke tøj er omhyggeligt fremstillet for maksimal holdbarhed og komfort. Oplev bestandighed og stil på hver sejlads.

 • Din kontaktperson

  Din nordtyske ekspert i sejlertøj. Vi kombinerer personlig service med kyndig rådgivning og kvalitet.

Vi er Crazy4sailing

Crazy4sailing har hjemme i Hamborg og erobrer herfra sejlernes hjerter. Med erfaring fra over 20 år i beklædningsbranchen er der opstået et nyt mærke for sejltøj, som står for høj kvalitet og et moderne, markant design.

Vores mål er at skabe et mærke, som enhver sejler føler sig godt tilpas med, som imponerer med et innovativt design og har en fremragende pris-ydelsesforhold.

I 2015 gik startskuddet, og de første kollektioner er blevet solgt med succes siden 2016. I mange møder med designere, fabrikanter og sejlere, med en tilhørende mængde sved, blev der arbejdet på designene, indtil vi var 101% tilfredse med produkterne.

Ihre Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Ihre Anmeldung war erfolgreich.

10% Rabatt sichern

Willkommen bei crazy4sailing! Entdecken Sie jetzt Segeljacken, Latzhosen und mehr. Melden Sie sich zum Newsletter an und erhalten Sie 10% Rabatt auf die nächste Bestellung. Bleiben Sie up-to-date mit Trends und exklusiven Aktionen. Stechen Sie mit uns in See!

Yachticon Reisverschluss Spray 50ml Yachticon
Yachticon

Yachticon lynlåsspray 50ml

€9,95
Grundpris€199,00 / l

Lynlåse bliver gjort lette at bruge igen,
en gentagen fastklemning forhindres. Hjælper mod
Knirken. Gør fastsiddende dele bevægelige igen.

 

Sikkerhedsoplysninger

Signaturord
Fare
Advarsler om fysiske farer
H222 Ekstremt brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk: Kan sprænges ved opvarmning.
Advarsler om sundhedsfarer
H315 Forårsager hudirritation.
H336 Kan forårsage døsighed og svimmelhed.
Advarsler om miljøfarer
H411 Giftig for vandorganismer, med langvarig virkning.
Sikkerhedsanvisninger
Generelt
P102 Må ikke komme i hænderne på børn.
Forebyggelse
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild samt andre
Hold tændkilder væk. Ingen rygning.
P211 Må ikke sprøjtes mod åben ild eller anden antændelseskilde.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261 Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/damp/aerosol.
P262 Må ikke komme i øjnene, på huden eller på tøjet.
P271 Bruges kun udendørs eller i godt ventilerede rum.
P273 Undgå udledning til miljøet.
Reaktion
P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P304 + P340 VED INDÅNDING: Bring personen ud i frisk luft og sørg for uhindret vejrtrækning
bekymre.
P312 Ved ubehag ring til GIFTINFORMATIONSCENTRET/læge.
P362 + P364 Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.
P391 Opsamle spildte mængder.
Opbevaring
P410 + P412 Beskyt mod sollys og udsæt ikke for temperaturer over 50 °C.
Bortskaffelse
P501 Indhold/beholder skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.


GHS02GHS07GHS09

Vis produkt